Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, August 12, 2017

Nguyễn Đông Mai tại Nam Cali

Từ Trái: Nguyễn Đ. Mai, Quang Minh Tấn, Bùi Văn Chiến, Nguyễn Huệ và Trần Hường