Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Âm LịchLịch Trăng

Tuần hoàn của mặt Trăng
Nguồn: Farmers’ Almanac
Tên của 8 thời kỳ chính của tuần trăng theo thứ tự như sau:

Thời kỳ Bắc bán cầu Nam bán cầu Thời gian nhìn thấy
Trăng mới
(Không trăng)
Không nhìn thấy Không nhìn thấy Buổi trưa (12pm)
Trăng lưỡi liềm đầu tháng
(Trăng non)
Thấy 1–49% bên Phải Thấy 1–49% bên Trái Buổi chiều và sau lúc chạng vạng (3pm)
Bán nguyệt đầu tháng
(Trăng thượng tuần)
Thấy 50% bên Phải Thấy 50% bên Trái Buổi chiều và sớm ban đêm (6pm)
Trăng khuyết đầu tháng
(Trăng tròn dần)
Thấy 51–99% bên Phải Thấy 51–99% bên Trái Cuối buổi chiều và cả đêm (9pm)
Trăng tròn
(Trăng rằm)
Thấy tất cả Thấy tất cả Nhìn thấy cả đêm
Trăng khuyết cuối tháng
(Trăng khuyết dần)
Thấy 51–99% bên Trái Thấy 51–99% bên Phải Cả đêm và sáng sớm (3am)
Bán nguyệt cuối tháng
(Trăng hạ tuần)
Thấy 50% bên Trái Thấy 50% bên Phải Cuối ban đêm và buổi sáng (6am)
Trăng lưỡi liềm cuối tháng
(Trăng tàn, trăng xế)
Thấy 1–49% bên Trái Thấy 1–49% bên Phải Trước bình minh và buổi sáng (9am)

By Orion 8 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11219265
(Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_phase)