Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, August 12, 2017

Đào Văn Quý & Phạm Văn Đông tại Tampa, Florida

Thăm viếng tư gia bạn Huỳnh Ngọc Vang

Thưởng thức Cà Phê vĩa hè Tampa, Florida