Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, January 20, 2010

Chúc Mừng Anh Chị Phạm Văn Chan


Nhận được Hồng Thiệp anh chị Phạm Văn Chan
sẽ làm Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nữ là

PHẠM VÕ THANH THẢO
đẹp duyên cùng
ANDREW LÊ TẤN THIỀU

Ngày Thứ Bảy 06 tháng 03 năm 2010
tại tư gia Stockton, California Hoa Kỳ.
Toàn thể K25 xin chúc mừng cùng anh chị Chan
và thân chúc hai cháu Thảo & Andrew:
Trăm Năm Hạnh Phúc
Ban Đại Diện K25