Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Thursday, July 1, 2010

Tân Đại Diện K25

Cùng các bạn K25.
Ban bầu cử tuyên bố Bác NGUYỄN ANH DŨNG K25 đã đắc cử Đại Diện Khóa 25
kề từ ngày July 4/2010 cho niên khóa 2010-2012.
Chúc mừng Nguyễn anh Dũng
Trưởng Ban Bầu Cử
Tan hàng &Tự Thắng
Hòa Nguyễn