Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, May 31, 2016

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà

Thursday, May 26, 2016

Tưởng Niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong 2016If I Die Before You Wake

Back home now I know you're probably sleeping,
Over here it's the middle of the day.
I finally found some time to write a letter,
Sitting here a half a world away.

I heard about all them folks protesting,
As if I really want this war.
But that don't stop me from believing
There's just some things worth fighting for.

And if I die before you wake,
I pray the world will take
A good look at what God's given us.

If we could only understand
Everything is in His hands.
All we need is a little faith and trust.
I want you to know it ain't too high a price to pay
If I die before you wake.

Tell everybody that I miss them,
and I can't wait to get back home.
Until then, I'll serve my country
and be proud to wear this uniform.

No, it ain't too high a price to pay
If I die before you wake.

Sung by: Dustin Evans
Written by: Dustin Evans, Rick Tiger, and Dave Brainard
Almost 6 Million views in Youtube
Nếu Anh Chết Khi Em Còn Yên Giấc

Ở quê nhà chắc em còn yên giấc,
Ở nơi đây đã là giữa một ngày.
Chút thì giờ viết thư cho em biết,
Từ nửa vòng trái đất mãi xa đây.

Anh nghe nói họ biểu tình hàng ngày,
Làm như thể anh là người gây chiến.
Nhưng nó không làm lòng anh lay chuyển,
Chống xâm lăng là nghĩa vụ đáng làm.

Nếu anh chết khi em còn yên giấc,
Anh chỉ mong thế giới hãy nhìn xem,
Nhìn thật kỹ những gì ta đang có.

Nếu chúng ta lúc nào cũng hiểu rõ,
Chuyện thế gian là do ở mệnh trời.
Ta chỉ cần chút tin tưởng mà thôi,
Thì sẽ thấy không có gì quá đắt.
Nếu anh chết khi em còn yên giấc.

Nhắn với mọi người rằng anh nhớ họ,
Và anh mong được trở lại quê nhà.
Giữ quê hương anh phải ở nơi xa,
Và hãnh diện mặc trên người quân phục.

Không, giá phải trả không hề quá đắt,
Nếu anh chết khi em còn yên giấc.

Dịch thơ: Bùi Phạm Thành
Để tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong 30 tháng 5, 2016
Hai Người Lính

Hiên ngang anh vẫn đứng
Nhìn xuống cõi trần gian
Ngọn lửa thiêng ngời sáng
Muôn năm sẽ không tàn

Anh là người trai trẻ
Mang giòng máu liệt oanh
Chốn địa đầu chống giặc
Mong đất nước thanh bình

Bên anh người chiến hữu
Từ phương trời xa xăm
Cùng chung vai anh dũng
Chống bắc phương tham tàn

Chiến trường anh ngã xuống
Máu đỏ thấm đất Nam
Hồn anh linh bất diệt
Một cõi trời hiên ngang

Xin được cảm ơn anh
Từ trái tim chân thành
Gửi anh người chiến sĩ
Đã dũng cảm hy sinh

Hiên ngang anh vẫn đứng
Nhìn xuống cõi trần gian
Cùng anh tôi xin hứa
"Lửa Thiêng Sẽ Không Tàn"

Sáng tác và trình bày: Mỹ-Hương & Bùi Phạm Thành
Tháng 4 / 2006

Wednesday, May 25, 2016

Toàn bài Diễn Văn của Tống Thống Obama trước giới trẻ Việt Nam

Rằng trăm năm cũng từ đây, 
Của tin gọi một chút này làm ghi.
(Kiều - Nguyễn Du)

Ngày 24 tháng 5 năm 2016

Thursday, May 19, 2016