Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, November 12, 2016

Chúc Mừng Anh Chị Đặng Xuân Bính

Cuối tuần vừa qua, ngày 5 tháng 11, 2016, Anh chị Đặng Xuân Bính đã làm lễ thành hôn cho con trai là Thứ Nam Vincent Đặng cùng cháu Jessie Nguyễn tại thành phố Atlanta. Chúng tôi, một số khoá 25 xa gần đã đến chung vui cùng gia đình anh chị Bính. Sau đây là vài hình ảnh buổi lễ Tân Hôn và một lần nữa xin chúc mừng cùng anh chị Bính đã có được Dâu hiền - Riêng hai cháu Vicent & Jessie, thân chúc hai cháu TRĂM NĂM HẠNH PHÚC.
Dalat25

Hội Ngộ Costa Rica 2016