Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Thursday, April 1, 2010

Trần Sỹ Thiện Đã Vĩnh Viễn Ra Đi

/*

Sáng hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2010

Khoá 25 lại đón nhận một tin thật buồn:

Bạn Trần Sỹ Thiện đã vĩnh viễn ra đi

tại thành phố Auburn Tiểu Bang Alabama, Hoa Kỳ

Tuy vẫn biết là con người có sinh phải có tử

nhưng sự ra đi quá sớm của bạn Thiện đã để lại bao thương tiếc

khôn nguôi cho người thân, kẻ thuộc, bạn bè.

Thôi thì hãy ngũ yên nghe Thiện

Nguyện Cầu Hương Linh Bạn sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc