Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Friday, October 8, 2010

Mùa Thu Toronto

Đai Diện K25 Texas, Anh chị Nguyễn Văn Tính và Anh Chị Nguyễn Tấn Hiệp đã đến viếng thăm Toronto Canada vào cuối tháng 9 vừa qua. Sau đây là vài hình ảnh ghi lại chuyến viếng thăm Toronto của anh chị Tính & Hiệp.