Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, July 12, 2017

Chia Buồn cùng bạn Nguyễn Đông Mai

\
Từ trái: Giám, Anh chị Mai, Anh chị Chiến, Chính & Huệ 

Từ trái: Ng. Huệ, Đ. Mai, Thành, Giám, Chính & Chiến