Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, December 12, 2018

Monday, December 10, 2018

Thơ Nguyễn trùng Khánh: Thuở Vào Đời

Bài thơ "Thuở Vào Đời" của bác Khánh rất hay, kỷ niệm 50 năm nhập trường.
HH làm thơ tranh và gởi các bác xem cho vui.
Thân chúc các Bác một tuần lễ mới vui khỏe...
HanhHoi