Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, July 17, 2019

Thăm viếng bạn hiền

Từ trái: Ngô đề Chiến & Huỳnh công Kỉmh (San Jose, California)

Từ trái: Nguyễn văn Bé (bự) & Nguyễn văn Hiển (Long Xuyên VN)

Từ trái: Tăng Thành & Nguyễn công Cẩn (Seattle, Washington State)