Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, September 14, 2019

Bạn Cao Danh Hản viếng thăm K25 San Jose, California

 Lâm Minh Văn & Cao Danh Hản
 Từ trái: Trung, Văn, Hản, Đông, Xương, Hiệp và Giang
Từ trái: Xương,Giang, Hiệp, Đông, Văn, Hản và Trung