Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Friday, March 20, 2009

Thơ: Tiếc Thương

Tiếc Thương

Người đã ra đi một ngày buồn
Thương Cha nhớ Mẹ giọt lệ tuôn.
Từ đây đôi ngã chia cách biệt
Nỗi nhớ niềm thương kín tâm hồn.

Công Cha nghĩa Mẹ tựa Thái Sơn
Làm sao báo đáp đủ công ơn
Sanh thành dưỡng dục từ thuở bé
Vẫn còn bận bịu lúc lớn khôn.

Thành tâm con thắp một nén hương
Cầu nguyện Mẹ Cha chốn thiên đường
Mãi mãi bình an nơi vĩnh cửu
Con cháu khôn nguôi niềm tiếc thương...

Hạnh Hợi