Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Thursday, May 6, 2010

Tin Vui Khoá 25


Rất vui mừng nhận được Thiệp Hồng báo tin vui của anh chị:
- Huỳnh Quốc Lập tại Fort Worth TX
- Nguyễn Văn Hợi tại Seattle Washington
- Nguyễn Xuân Thắng tại Houston TX.
Ban Đại Diện Khoá 25 xin gởi lời chúc mừng cùng anh chị Lập,

anh chị Hợi và anh chị Thắng.
Thân chúc các cháu Susan Lynn & Jonathan, My & Delena,

Tam & Barbara: Trăm Năm Hạnh Phúc