Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Monday, July 26, 2010

Anh Chị Bùi Văn Chiến thăm Viếng Canada


Hello các bác K25,
Chúng tôi đã mời ông bà MC của K25 Bùi văn Chiến qua Toronto Canada
nghiên cứu tình hình tại Toronto để định việc tổ chức Họp mặt cho K25 năm
2012. Sau đây là vài hình ảnh A/C Bùi văn Chiến tại Toronto.
Hòa Nguyễn