Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, July 27, 2010

Lá Thư Tân Đại Diện Khoá

Các Bạn và Các Chị K25 thân mến,
Trân trọng báo tin rất vui đến quý anh chị, chúng ta đã có những người bạn chấp nhận lời mời của tôi cùng vác ngà voi cho Khóa 25 chúng ta. Danh sách các bạn ấy như sau:
- Bạn Cao Văn Hải (Biệt danh Ranger Lính Kèn) nhận Ngà Voi Phó Đại Diện K25. Bạn Hải sẽ là cánh tay mặt của tôi, giúp tôi thi hành nhiệm vụ ĐDK. Ngoài ra Bạn Hải sẽ thay thế tôi khi tôi bận, đau yếu, từ chức, v.v.
- Bạn Phùng Hữu Châu (Bút hiệu Tân Khóa Sinh) nhận Ngà Voi Thủ Quỹ K25, thay
thế bạn Lâm Minh Văn xin rút lui vì đã phục vụ quá lâu (hơn 10 năm). Bạn Châu sẽ là người giữ tiền cho các quỹ, thí dụ Qũy Xã Hội, Quỹ giúp các mục tiêu đặc biệt. Bạn Châu cũng sẽ giữ sổ chi thu, báo cáo chi thu. Bạn sẽ lập chương mục trong ngân hàng để giữ những khoản tiền này. Bạn Châu sẽ xuất quỹ mua những thứ cần cho khóa do ĐDK yêu cầu. Bạn Châu cũng sẽ xuất tiền chuyển đến các đương sự hay Đại Diện VN khi cần do Trưởng Ban Xã Hội hay ĐDK yêu cầu.
- Bạn Cao Văn Thi (Tự gọi là Thi Cow) nhận Ngà Voi Trưởng Ban Xã Hội K25, thay thế bạn Phạm Hữu Đa xin rút lui vì bận việc và bận du hành. Bạn Thi sẽ lãnh trọng trách đề xướng những kế hoạch xã hội và tương trợ trong khóa và ngoài khóa sau khi được ĐDK đồng ý. Bạn sẽ kêu gọi bạn bè yểm trợ, đóng góp tài chánh cho các việc xã hội. Bạn Thi không giữ tiền và không chi tiền, nhưng mọi thu & chi XH đều do Thủ Quỹ K25 đảm trách.
- Bạn Hà Tham (Biệt Danh Lão Hà) tiếp tục nhận Ngà Voi Điều Hành (Moderator) Diễn Đàn K25 (yahoogroups).
- Bạn Nguyễn Xuân Thắng tạm thời tiếp tục bảo quản Blog K25 (đã do chính bạn thiết lập trong nhiệm kỳ vừa qua) cho đến khi có bạn nào đó nhận lãnh Ngà Voi này.
- Bạn Châu Văn Hiền (Thi Sĩ K25 Hiền Châu) nhận Ngà Voi Chủ Bút Nam Quan 13. Ban Biên Tập Nam Quan sẽ đươc loan báo sau.
- Ngoài ra Bạn Lê Tùng mới nhận tham gia vào Ban Tham Mưu K25. Như vậy BTM
hiên có 5 bạn: Đa, Hàm, Khánh, Thắng và Tùng (xem Thư ĐDK trước đây).
Với tính cách Đại Diện Khóa, tôi xin thay mặt toàn thể quý Anh Chị Khóa 25 để cám
ơn tất cả quý bạn đã nhận lời mời của tôi ra gánh vác việc khóa. Tôi cũng xin cám ơn các phu nhân của các bạn nữa. Có các chị ủng hộ chúng tôi mới có thể vui vẻ mà vác ngà voi nặng được.
Xin lưu ý với tất cả các bạn rằng chúng tôi lãnh nhận nhiệm vụ không phải vì ham chức
tước hay quyền lợi gì, mà chỉ với tinh thần hy sinh phục vụ bạn bè để đem lại niềm vui và tình thân trong khóa chúng ta. Riêng tôi với vai trò Đại Diện Khóa sẵn sàng cùng với Ban Đại Diện K25 để phục vụ tất cả các bạn và cùng các bạn & các chị tham gia vào những sinh hoạt Trường Mẹ (qua Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN).
Xin Ơn Trên phù hộ cho chúng ta và gia đình tất cả.

Thân ái chào các bạn và các chị,
Nguyễn Anh-Dũng