Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Thursday, September 27, 2012

Thơ

Tết Trung Thu
 
Sương thu lạnh mà tình mình không lạnh,
Có tình thương sưởi ấm trái tim nhau.
Trăng trên cao vẫn e ấp bên mành,
Như nghe ngóng từng nhịp tim vô tân...
Của tình người,tình yêu, tình bạn...
Sưởi ấm nhau trong toàn cõi vô thường.
Trong luân chuyẻn ta thấy điều hằng hiện,
Mãi trường lưu theo nhịp bước thời giạn.
Là hơi thở vào ra theo chánh niệm.
Là nhịp tim đều nhập thể với bao la.
Tình yêu chung rộng khăp cõi ta bà.
Không phân biệt cùng sáng trăng soi cùng khắp,
Như mưa tuôn chẳng nệ sang hèn, cao thấp.
Là tất cả vì tình yêu muôn loại,
Là nhập thể cùng bao la, thân tự tại.
Chăng hề vơi như trăng vằng vặc trên cao,
Trong luân chuyển vẫn thường hằng bất biến.
Vào đại thể rồi chẳng ngại lý vô thường.
OngthoaiDinh