Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, November 11, 2015

Hậu ĐH K25: Anh Chị Trương Kiến Xương tại Melbourne Úc Châu

... Thằng Răng phải đụng với Đặng Phước Phụng mới xứng chứ tao, Chiến và Chí phải chạy làng ! . Sự thật tuổi già rồi; Nhậu một chầu và gặp lại 2 bạn Chiến và Răng sau 43 năm như vậy là quá hạnh phút rồi ... Răng nói với tao là phải chơi tới bến luôn ... Tao , Chí và Chiến phải từ chối là theo không kịp. Ngày mai vợ chồng tao và Chí lên đường thăm Vỵ , Vỵ ở Canbera . Ở đó chơi vài ngày rồi thẳng lên Sydney thăm Vân , Điền , Thi và Long ... Sau gần một tuần ở Melbourne tao thấy quá hạnh phúc gặp lại các bạn Răng , Chiến và Chí ... Nhất là Chí đã lo cho vợ chồng tao từ A đến Z ... Cám ơn bạn hiền.  Xương