Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, December 29, 2015

Chúc Mừng Năm Mới từ Việt NamThân chúc các bạn K25 và gia đình:
VẠN SỰ NHƯ Ý & AN KHANG & SỨC KHOẺ
CHÚC NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI, NHIỀU MAY MẮN....

Nguyễn Thúc Hàm
Huế, VN