Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Monday, October 1, 2018

Thăm bạn Phan Thế Duyệt


Sáng nay, ngày 1/10/2018 chúng tôi gồm: Cơ, Điền, Hoàn, Liêm đã đến thăm bạn Duyệt tại BV Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn. Tình trạng sức khoẻ bạn Duyệt : yếu nhiều, ăn cháo và uống sữa được chút ít, vẫn còn nhận được người đến thăm. Chúng tôi sẽ tiếp tế thêm sữa Ensure cho bạn.
Vài hàng báo tin cho các bạn biết. Điền.