Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Monday, July 22, 2019

Bài Thơ Nỗi Lòng Võ Bị

Hình: Bạn Trương Kiến Xương trong y phục Đại lễ SVSQ/TVBQGVN