Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, July 23, 2019

Hội ngộ K25 Tại Washington DC 2012

 Từ trái: Hợi, Chan, Vinh, Chiến, Bình, Đực, Đức, Dũng, Kỉnh, Tờ, Khanh, Hùng(Bùi) & Hoà

Photographer: Nguyễn văn Hoà