Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Sunday, July 21, 2019

Father's Day tại Houston Texas

Một Bông Hồng tuyệt đẹp cho Bạn Đào văn Quý nhân dịp Father's day 2019 tại Houston Texas