Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Sunday, July 21, 2019

"Hiền Thần" Cán Bộ Đại Đội H Tân khoá Sinh K25!


Hội ngộ Bạn Hồ Ngọc Hiệp (phải) và "Hiền Thần" SVSQ/CB/ĐĐT/ĐĐH/TKS/K25 (trái) trong ngày Đại Hội 52 Tình Bạn của Khoá 23 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ