Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Sunday, July 21, 2019

Chào Đón Anh chị Phạm Văn Đông thăm viếng K25 Atlanta

 Từ trái: Đông, Thoại, Khoa, Huỳnh Kỉnh & Lâm thế Bình