Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, July 17, 2019

K25 Họp mặt tại Naples, Florida

 Từ trái: AC Khoa, AC Đặng xuân Bính, AC Giang, AC Thoại, Vang, & Lân thế Bình tại nhà anh chị Huỳnh ngọc Vang

Anh chị Nguyễn trung Giang