Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, July 30, 2019

Thăm viếng K25

 Từ trái: NT Nguyễn tài Ánh K20, Đỗ Minh Cao K25, NT Trần Khắc Đản K13
 Từ trái: (Đứng) NT Ánh K20 & NT Đản K13. (Ngồi) Anh chị Huỳnh Văn Ẩn K25
 Từ trái: Lê Hân & Nguyễn Hửu Chí
Từ trái: Thắng & Nguyễn Phương Thụy