Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Thursday, July 31, 2008

Mason Regional Park, California 2008

Ta đến với nhau trong tình bằng hửu
Thuở đời trai chinh chiến mộng hải hồ
Vì tao loạn đường đời chia vạn nẽo
Chuyện ngày xưa nào dễ mấy ai quên...
NgVLâm