Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Friday, April 10, 2009

Chia buồn bạn Đặng Văn Nghị

Nhận được tin buồn
Thân Phụ bạn Đặng Văn Nghị là:

Cụ Ông Đặng Thành Phi

Đã từ trần ngày 08 tháng 04 năm 2009
Tại Huyện Cái Răng, Cần Thơ Việt Nam
Hưởng thọ 92 tuổi.

Toàn thể CSVSQ Khoá 25 TVBQGVN xin Thành-Kính
Phân-Ưu cùng anh chị Đặng Văn Nghị và Tang-Quyến
Nguyện- cầu Hương-Linh Cụ Ông được sớm tiêu- diêu
về Miền Cực- Lạc