Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, August 10, 2010

Chào Đón Nam Quan 12

/***

Rất vui mừng khi nhận được tin NQ 12 vừa mới phát hành.
Cám ơn BBT và BPH đã bỏ nhiều công sức để NQ 12 hoàn

thành. Hạnh Hợi/Seattle

Đọc được tin vui còn mới toanh

Đặc San của khóa vừa phát hành

Đẹp thay Những Bước Chân Kỷ Niệm

Ghi lại từ thời tóc còn xanh

Cám ơn các Bạn cùng các Chị

Đồng tâm góp sức để hoàn thành

Nam Quan yêu dấu ta đón nhận

Ôm trọn trong tay giấc mộng lành...

Hạnh Hợi

Saturday, August 7, 2010

PHÁT HÀNH NAM QUAN 12

BPH rất vui mừng thông báo, trưa hôm nay 8/7/2010 - NQ12 đã được đưa ra
Bưu Điện để gửi đến cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ nhận được trong vài
ngày sắp tới.
Nhân tiện -- chúng tôi xin cám ơn tất các bạn & Chị K25 Houston đẫ đến giúp
đỡ BPH trong việc gói gém NQ để việc phát hành được hoàn tất nhanh chóng.
Vì "Nhân vô thập toàn" - Nên ước mong các bạn & Chị K25 "Xí xoá" cho chúng
tôi nếu có những điều sơ sót.
BPH/NQ12

Friday, August 6, 2010

Lá Thư Ban Xã Hội K25 (2010-2012)

Anh chị K25 thân mến,
Thay mặt Ban Xã Hội khóa 25, với sự đồng ý của Ban Đại Diện và Ban Tư Vấn xin được gửi lá thư ngỏ đến qúi anh chị K25 :
Mục Tiêu Ban Xã Hội Khóa 25 ( 2010 -2012 ) sẽ Yểm Trợ Giúp Đỡ trong những trường hợp Cần Có Nhu Cầu :
1- Ban Xã Hội mong mỏi toàn thể các thành viên k25 tiếp tục Yểm Trợ Đóng Góp . Hy vọng với sự đáp ứng Nồng Nhiệt của qúi anh chị sẽ giúp qũy khóa có đủ tài chánh chi tiêu trong các công tác xã hội của khóa
2- Sự Yểm Trợ kêu gọi trên tinh thần Tự Nguyện và Theo Khả Năng cá nhân
3- BXH nhờ các Đại Diện Vùng giúp đỡ kêu gọi và quyên góp để gửi về Thủ Qũy Khóa
4- Quỹ XH hiện nay là $O . Vì vậy BXH mong mỏi chúng ta đóng góp sớm chừng nào tốt chừng đó. Giúp qũy có phương tiện hoạt động
5- Ban Xã Hội VN : Nếu có sự giúp đỡ anh em trong khoá còn ở VN , cần chuyển giao hay hổ trợ cho qũy XH ở VN và đề nghị bạn Toán gửi bản kết toán chi thu về Ban XH HN để thông báo trên Net cho toàn thể anh em trong khóa biết
6- Đối Với Tổng Hội : BXH khóa sẽ là sợi dây liên lạc giữa THVB và Khóa trên diễn đàn

Vấn Đề Xử Dụng Ngân Qũy Xã Hội Hàng Năm :
1- Vì việc đóng góp Tự Nguyện do đó tùy theo số tiền đóng góp của khóa mà chúng ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này với Thiện Tâm và Tình Nghĩa Bạn Bè cho toàn khóa k25 và gia đình là trên hết
Xin gửi sơ về những công việc đã được Qui Định cho những trường hợp sau :
- Phan Thế Duyệt và Trương Minh Tân : mỗi năm một bạn là $ 600 US dollars . Được gởi về làm 3 lần trong năm ( tháng 12 – 4 - 8 ) .
- Lễ Thành Hôn cho con K25 : Một plaque kỷ niệm với tên họ ngày cưới v..v...
- Tang chế K25 ( cha mẹ, vợ chồng , con K25 ) : vòng hoa phúng điếu khoảng $150
- Trường Hợp Khẩn cấp ( k25 A/ B ) ; Qũy xuất $100 cộng với hoa XH . Trường hợp có những biến cố nặng , tùy thuộc vào từng hoàn cảnh hiện tại thì Ban XH sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè trong khóa với tính cách cá nhân
- Quà Tết cho Cô Nhi Qủa Phụ , Ân nhân K25 ...tùy thuộc vào tiền qũy hiện có
2- ĐẠI DIỆN Khóa và Qũy XH Trong Việc Giao Tế
- Khóa 25 sẽ tặng Tổng Hội $ 300 để Tổng Hội và Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu $ 200 để điều hành
- Đại Hội khóa khác nếu K25 được mời thì qũy XH sẽ ủng hộ $100
- Những trường hợp đặc biệt khác thì tùy theo Tình Hình và Tùy Trường Hợp , Ban ĐDK và Ban XH sẽ có quyết định kêu gọi Yểm trợ
Đây là những Qui Định có tính cách thường xuyên . Ban Xã Hội K25 thực hiện được hay không cũng là nhờ vào sự Đóng Góp và Ủng Hộ Nhiệt Tình K25 do đó có thể có những thay đổi sao cho phù hợp với tài chánh mà Qũy XH đạt được
Ban Xã Hội K25 tha thiết kêu gọi tất cả anh chị K25 hải ngoại trên toàn thế giới hãy Nhiệt Tình Tham Gia và Yểm Trợ đắc lực cho chương trình xã hội K25 được hoàn thành tốt đẹp
Thân Chào các anh chị,
Thay mặt ban Xã Hội K25 : Cao Văn Thi
Thư từ và chi phiếu xin gửi về :
Phung Huu Chau
13438 Katy Knoll Ct
Houston , TX 77082

Thành Kính Phân Ưu


Nhận Được Tin Buồn:
Thân Mẫu của bạn Phạm Đăng Luyện
Là cụ bà Công Tằng Tôn Nữ Khánh Trợ
Pháp DanhTâm Nhân
Đã tạ thế vào ngày 28 tháng 7 năm 2010
Tại thảnh phố North Hills, California , USA
Hưởng Thọ 91 tuổi.
Toàn thể CSVSQ K25 xin Thành Kính Phân Ưu cùng
anh chị Phạm Đăng Luyện và tang quyến
Nguyện Cầu Hương Linh cụ Bà sớm được vãng sanh
về miền Cực Lạc

Tuesday, August 3, 2010