Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Friday, August 6, 2010

Lá Thư Ban Xã Hội K25 (2010-2012)

Anh chị K25 thân mến,
Thay mặt Ban Xã Hội khóa 25, với sự đồng ý của Ban Đại Diện và Ban Tư Vấn xin được gửi lá thư ngỏ đến qúi anh chị K25 :
Mục Tiêu Ban Xã Hội Khóa 25 ( 2010 -2012 ) sẽ Yểm Trợ Giúp Đỡ trong những trường hợp Cần Có Nhu Cầu :
1- Ban Xã Hội mong mỏi toàn thể các thành viên k25 tiếp tục Yểm Trợ Đóng Góp . Hy vọng với sự đáp ứng Nồng Nhiệt của qúi anh chị sẽ giúp qũy khóa có đủ tài chánh chi tiêu trong các công tác xã hội của khóa
2- Sự Yểm Trợ kêu gọi trên tinh thần Tự Nguyện và Theo Khả Năng cá nhân
3- BXH nhờ các Đại Diện Vùng giúp đỡ kêu gọi và quyên góp để gửi về Thủ Qũy Khóa
4- Quỹ XH hiện nay là $O . Vì vậy BXH mong mỏi chúng ta đóng góp sớm chừng nào tốt chừng đó. Giúp qũy có phương tiện hoạt động
5- Ban Xã Hội VN : Nếu có sự giúp đỡ anh em trong khoá còn ở VN , cần chuyển giao hay hổ trợ cho qũy XH ở VN và đề nghị bạn Toán gửi bản kết toán chi thu về Ban XH HN để thông báo trên Net cho toàn thể anh em trong khóa biết
6- Đối Với Tổng Hội : BXH khóa sẽ là sợi dây liên lạc giữa THVB và Khóa trên diễn đàn

Vấn Đề Xử Dụng Ngân Qũy Xã Hội Hàng Năm :
1- Vì việc đóng góp Tự Nguyện do đó tùy theo số tiền đóng góp của khóa mà chúng ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này với Thiện Tâm và Tình Nghĩa Bạn Bè cho toàn khóa k25 và gia đình là trên hết
Xin gửi sơ về những công việc đã được Qui Định cho những trường hợp sau :
- Phan Thế Duyệt và Trương Minh Tân : mỗi năm một bạn là $ 600 US dollars . Được gởi về làm 3 lần trong năm ( tháng 12 – 4 - 8 ) .
- Lễ Thành Hôn cho con K25 : Một plaque kỷ niệm với tên họ ngày cưới v..v...
- Tang chế K25 ( cha mẹ, vợ chồng , con K25 ) : vòng hoa phúng điếu khoảng $150
- Trường Hợp Khẩn cấp ( k25 A/ B ) ; Qũy xuất $100 cộng với hoa XH . Trường hợp có những biến cố nặng , tùy thuộc vào từng hoàn cảnh hiện tại thì Ban XH sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè trong khóa với tính cách cá nhân
- Quà Tết cho Cô Nhi Qủa Phụ , Ân nhân K25 ...tùy thuộc vào tiền qũy hiện có
2- ĐẠI DIỆN Khóa và Qũy XH Trong Việc Giao Tế
- Khóa 25 sẽ tặng Tổng Hội $ 300 để Tổng Hội và Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu $ 200 để điều hành
- Đại Hội khóa khác nếu K25 được mời thì qũy XH sẽ ủng hộ $100
- Những trường hợp đặc biệt khác thì tùy theo Tình Hình và Tùy Trường Hợp , Ban ĐDK và Ban XH sẽ có quyết định kêu gọi Yểm trợ
Đây là những Qui Định có tính cách thường xuyên . Ban Xã Hội K25 thực hiện được hay không cũng là nhờ vào sự Đóng Góp và Ủng Hộ Nhiệt Tình K25 do đó có thể có những thay đổi sao cho phù hợp với tài chánh mà Qũy XH đạt được
Ban Xã Hội K25 tha thiết kêu gọi tất cả anh chị K25 hải ngoại trên toàn thế giới hãy Nhiệt Tình Tham Gia và Yểm Trợ đắc lực cho chương trình xã hội K25 được hoàn thành tốt đẹp
Thân Chào các anh chị,
Thay mặt ban Xã Hội K25 : Cao Văn Thi
Thư từ và chi phiếu xin gửi về :
Phung Huu Chau
13438 Katy Knoll Ct
Houston , TX 77082