Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, June 11, 2013

K25 Đi Biểu Tình Chống Trung Cộng

Hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2013 Tổng Thng Obama có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ Tịch Trung Cng Tp Cm Bình tai Palm Spring vùng sa mạc miền Nam California, đ thảo luận về tình hình thế giới và phân chia quyền lợi của cường quốc lớn nhứt thế giới.
Để yểm trợ đồng bào Quc Ni vùng lên giải trừ chế độ bán nước Cộng Sn VN, Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản Nam CA, đã phát đng mt cuộc biu tình quy mô và rộng khắp, các Hội Đoàn, Hiệp Hội đấu tranh. Sau đây là vài hình ảnh bạn Đại Diện Khoá và các bạn K25 Nam Cali tham gia cuộc biểu tình.