Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, August 25, 2015

Chúc Mừng Anh Chị Nguyễn Công Cẩn
Nhận được tin vui: 
Anh Chị Nguyễn NGUYỄN CÔNG CẨN vừa tổ chức
lễ thành hôn cho thứ nam
THOMAS NGUYỄN THANH THẢO
đẹp duyên cùng
JESSICA DAVIS
vào ngày 22 tháng 8 năm 2015
tại Chateâux Atfox Meadows, Denver, Colorado Hoa Kỳ

Ban Đại Diện Khóa 25 niên khóa 2014-2016
xin chia vui cùng Anh Chị CẨN

Chúc hai cháu
JESSICA-THOMAS Trăm Năm Hạnh Phúc

Trưởng Ban Xã Hội K25
Trần Kiến Võ