Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Tuesday, August 25, 2015

Chia Buồn cùng bạn Đổ Hoàng Vân


Trân trọng báo Tin Buồn cùng các Bạn:
Thân Mẫu của bạn Đỗ Hoàng Vân
Cụ Bà NGUYỄN THỊ KIỀU
Đã Từ Trần ngày 24 tháng 08 năm 2015 tại Long An, Việt Nam
Hưởng Thọ 91 tuổi
GĐ Lâm Viên 25/VN Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Vân và tang quyến
Kính Cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà sớm Tiêu Diêu miền Cực Lạc
Phúc Điền 25