Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, July 13, 2016

Chia buồn cùng bạn HOÀNG CÔNG MỘT
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Thân mẫu bạn HOÀNG CÔNG MỘT
CSVSQ/K25/TVBQGVN
 là cụ bà Maria NGUYỄN THỊ BÊ
nhũ danh BÀ QUỲ
được Chúa gọi về ngày 11 tháng 7 năm 2016
 tại Biên Hòa, Việt Nam
hưởng thượng thọ 90 tuổi.

 Ban Đại Diện CSVSQ Khóa 25/TVBQGVN
chân thành chia buồn cùng
  bạn HOÀNG CÔNG MỘT, và tang quyến.
 Nguyện cầu linh hồn cụ bà 
 sớm được Hưởng Nhan Thánh Chúa.

TM.BĐD/K25/CSVSQ/TVBQGVN
Trưởng Ban Xã Hội
Trần Kiến Võ