Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Friday, January 27, 2017

K25 Nam Cali thăm viếng bạn Lê Xuân Thảo

Từ trái sang phải: NguyễnVăn Minh (Big), Lê Kỳ Đồng, Bùi Văn Chiến, Lê Xuân Thảo, Nguyễn Như Mạnh, và bạn Lê Lào