Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Monday, January 23, 2017

Tưởng Nhớ chị Huỳnh Công Kỉnh

 K25 Houston Texas đón tiếp anh chị Huỳnh Công Kỉnh viếng thăm tháng 6/2016
 Từ trái: Anh chị Kỉnh, Anh chị Quý và chị Thắng
Từ trái: Chị Thắng, Chị Kỉnh và chị Quý
Cùng các anh chị khóa 25 thân mến,
Chỉ mới đây thôi anh chị Huỳnh Công Kỉnh đã cùng chúng ta vui ngày họp khóa. Vậy mà hôm nay chúng ta đã vĩnh viễn mất đi một thành viên. Không ai biết được ngày mai. Hãy cố gắng trân trọng những tháng ngày còn lại.
Thân mến,
Trần Kiến Võ