Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, August 12, 2017

Họp Mặt Gia đình K25 tại Saigon, VN


Hàng đứng từ trái: Thương, Đen,?,Liên, Kiệt, Cơ, Võ, Lê T. Nghĩa & Quốc
Hàng Ngồi từ trái: Điền, Bé(lo), Lưu V Nghĩa, Chiến, Hoàng & Liêm

Gia đình K25 tại Saigon Viet Nam