Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, August 25, 2018

Hình Xưa - Thiếu Úy HD Hoàng Xuân Mai K25 tại trường bay Hoa Kỳ 1973