Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Thursday, July 28, 2016

Anh Chị Lâm Ngọc Thưởng ghé thăm Toronto


Hình ảnh do bạn NguyễnVăn Hòa ghi lại