Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Friday, November 10, 2017

Nguyễn Thúc Hàm Đi Thăm Bạn


Từ trái: Phan mộng Giao (Biên Hoà) & Nguyễn thúc Hàm

Từ trái: Lê trọng Nghiã (SG) & Trần văn Bình

Ngồi & trái: NT Cát (K17)  & Quách bửu Thọ
Đứng & trái: Hoàng Tấn & Nguyễn thúc Hàm