Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, July 17, 2019

K25 San Diego Họp Mặt

Từ trái: (đứng) Mạnh (kingkong), Hoàng Anh, Big Minh
ngồi: Lê Lào & Lê Hửu Tuấn (4 búa)