Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Wednesday, July 17, 2019

K25 Tham Dự Đêm Lâm Viên tại Washinton DC

Từ trái: Keo, Kỉnh Huỳnh, Châu (Sadi), Thành Long, Lâm thế Bình. Kỉnh Nguyễn & Lai đình Hợi